W豉dze i organy Ko豉


Janusz Krymski - Prezes Ko豉 ,tel : 608 010 555

Krzysztof Waldon- V-ce prezes

Karol ㄆgowski - Skarbnik ,karollugowski@wp.pl

Andrzej Swi徠kowski - Gospodarz ko豉

Dariusz Jaworski- Sekretarz

Rafa Bukaty- Kapitan sportowy